Trang điều khoản và điều kiện của SV388 – Đá gà trực tuyến

Chào mừng bạn đến với SV388, trang web đá gà trực tuyến hàng đầu. Trước khi bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.

Đăng ký và Tài khoản

1.1. Để truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn phải đăng ký một tài khoản SV388. Bạn cam kết cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và đúng đắn trong quá trình đăng ký. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản của mình và không chia sẻ thông tin đăng nhập với bất kỳ bên thứ ba nào.

1.2. Bạn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra trên tài khoản của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép hoặc không đúng cách tài khoản của bạn.

Tuổi tác

2.1. Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn phải đủ tuổi theo quy định của pháp luật. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn cam kết rằng bạn đã đủ tuổi và có quyền hợp pháp tham gia vào các hoạt động đá gà trực tuyến.

Trách nhiệm cá nhân

3.1. Bạn cam kết không sử dụng dịch vụ của chúng tôi để thực hiện bất kỳ hành vi lừa đảo, gian lận, hoặc vi phạm pháp luật nào khác. Bạn đồng ý không tạo ra, truyền tải hoặc phân phối bất kỳ nội dung gây hại, đe dọa, xúc phạm, quấy rối, phỉ báng hoặc xâm phạm đến quyền riêng tư của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.

3.2. Bạn đồng ý không can thiệp vào hệ thống hoặc dịch vụ của chúng tôi bằng cách sử dụng bất kỳ phần mềm, công cụ hoặc phương pháp nào gây cản trở hoặc gây thiệt hại đến tính hoạt động bình thường của trang web.

Quyền sở hữu trí tuệ

4.1. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ và tài sản trí tuệ liên quan đến trang web SV388, bao gồm nhưng không giới hạn đến nội dung, đồ họa, logo và dữ liệu, đều thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc các bên sở hữu trí tuệ có liên quan. Bạn không được sao chép, phân phối, tái sản xuất, hoặc sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

Thay đổi điều khoản

5.1. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào mà chúng tôi cho là thích hợp. Bạn nên xem xét xem liệu có sự thay đổi nào và tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi có sự thay đổi đó đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện mới.

Xin lưu ý rằng đây chỉ là một phiên bản tóm tắt của các điều khoản và điều kiện của SV388. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem trang điều khoản và điều kiện trên trang web chính thức của chúng tôi.