Chào mừng bạn đến với trang Chính sách bảo mật của SV388, trang web chuyên về đá gà trực tuyến. Tại SV388, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo rằng việc thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin của bạn được thực hiện một cách an toàn và bảo mật. Trang Chính sách bảo mật này sẽ giúp bạn hiểu rõ về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn sử dụng dịch vụ trên trang web SV388, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân từ bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thông qua các biểu mẫu hoặc giao dịch trực tuyến.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để cung cấp dịch vụ, xử lý giao dịch, gửi thông tin liên quan và cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web SV388. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn về các thông tin quan trọng liên quan đến tài khoản của bạn, bao gồm cả thông báo, cập nhật và thông tin khuyến mãi.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên được ủy quyền truy cập thông tin cá nhân và họ chỉ được phép sử dụng thông tin đó để thực hiện công việc cụ thể.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, trừ khi có sự đồng ý rõ ràng từ bạn hoặc khi có yêu cầu pháp lý. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác liên kết hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hỗ trợ hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ cho bạn, nhưng chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp bảo mật tương tự để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web SV388 không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới tuổi này một cách cố ý. Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ và bạn tin rằng con bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể xóa thông tin đó.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này theo thời gian và chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra trang này định kỳ để nắm bắt các thay đổi. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web SV388, bạn đồng ý với Chính sách bảo mật hiện hành.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web SV388.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.